3 فروردین 1397
صفحه اصلی

چلسی 2 - کریستال پالاس 1: ویلیان به عنوان بلوز زنده می ماند و ترساندن دیر است

گتی ویلیان دوباره به چلسی بازگشته است چون چلسی سه امتیاز را به دست آورده است زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد اما هرگز یک گل زدگی دروازه بان برگشت پاهای یافت نشد و برای دوره هایی که به نظر می رسید چلسی قهرمان شد چلسی هر کسی را می برد که کاخ ها را به زمین می کشاند با اثبات Eden Hazard یک نکته به مدیر آنتونیو کانت بین الملل بلژیک در مورد بازی به عنوان 9 نادرست شکایت کرده و در گوش او برای او سخنرانی کرد. او در روز شنبه بازسازی شد و به سبک معمولی موریک خود بازی کرد و هر دو مؤثر به عنوان مهاجم و مهاجم میانه ای بود. بازی کرد