5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پول لیگ برتر: شش تیم برتر در 300 میلیارد یورو حمایت مالی انجام می دهند - اما بیشترین امتیاز را کسب می کنند؟

لیگ برتر شش رتبه بندی شده توسط sponsors moneyMon مارس 12 2018 رتبه برتر لیگ برتر شش تسلیم نمودار های حمایت مالی، اما چقدر آنها در هر سال به طور واقعی درآمد بازی slideshowGetty Images1 از 66 تاتنهام مجموع 35m پیراهن 35m var pictureLinkTpl تصاویر عکس 2222 3333 1111 var oldThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 116x87 id jpg var newThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 64x64 id jpg برای var در o thumbs اگر من 6 شکستن انگشت شست انگشت شست