3 فروردین 1397
صفحه اصلی

رنجرز مقابل سلتیک: راجرز ادعای بزرگی در مورد آینده باشگاه ابرو را پیش از شرکت قدیمی می کشد

گتی تورنتن راجرز معتقد است که گریم موری شانس خوبی برای راندن کار رنجرز را دارد. گریم مارتی پس از اینکه مدتی پس از اخراج پدرو کایکینگز در ماه اکتبر به عنوان مدیر منصوب شد، در مواجهه با پدرو کیهین زا در اکتبر شرکت کرده است. مارته به کشتی پایدار کمک کرد، اما هیئت مدیره تنها او را با این کار پاداش داد انتهای این رقابت ها اما رنجرز در سمت چپ اسکاتلندی تغییر کرده و اکنون شش امتیاز پشت سر سلتیک را در بالای نخستین لیگ برتر اسکاتلند پیش از امروز دربی دیرینه خود قرار داده است و صحبت کردن در مقابل این شکست خوردن امروز بعد از ظهر راجرز سخنرانی شد از همتای او