رنجرز مقابل خط سلتیک: اخبار تیم تایید شده برای دربی قدیمی شرکت

گیتی رنجرز مقابل سلتیک وست فوردینگهم در گلزنی برای سرمربی رنجرزرژرز گرید موریتی سه تغییر را برای شروع فصل XI آغاز کرده است که فاتح جام جهانی اسکاتلندی در فالکریک وست فوردرهایham جایگزین جاک آلنویک در دقایق گلزنی دکلان جان در جناح چپ و جیمی مورفی دوباره مناسب است برند آلنویک اندی هالیدی و جیسون کامینگز به نیمکت نشین سلتیک برندن راجرز نیز سه تغییر را در تیمی که گری کول مورتون را شکست داد آخر هفته گذشته اسکات باین اولین گلش را در اختیار دارد پس از اینکه Dorus De Vries به علت آسیب زدن به دروو مورپر محروم شد بیرون انداختن