3 فروردین 1397
صفحه اصلی

جک ویلسکه شانس انتقال: نیوکاسل، چلسی و میلان را از میان باشگاه های احتمالا منتقل می کند

آرسنال کجا ستاره می شود چهارشنبه، 1 مارس 2018 یك ویلشهر قصد دارد آرسنال را ترک كند و 10 باشگاه كمتر از 5 1 است كه او را به امضا رساند. پخش اسلاید ها از طریق Getty Images1 از 12 Jack ویلشهر ممكن است قرار باشد آرسنال را ترک كند اما او را امضا خواهد كرد var imageLinkTpl تصاویر عکس 2222 3333 1111 var oldThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 116x87 id jpg var newThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 64x64 id jpg برای var i در o thumbs اگر من 6 شکستن var thumb