3 فروردین 1397
صفحه اصلی

تیم گرات کروک هفته: پدیده بی بی سی باعث می شود که میانه های عجیب و غریب در 3-4-3 از GW30 گرفته شود

Garth Crooks Team of the Week Gameweek 30Sun 11 مارس 2018 تیم فوتبال بریتانیایی Garth Crooks تیم لیگ برتر خود را در هفته برای GW30Play نمایش داده است SlideshowGetty Images1 از 12Garth Crooks تیم لیگ برتر خود را از هفته انتخاب کرده است به طوری که او می سازد تصاویر برش عکس LinkTpl عکس 2222 3333 1111 var oldThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 116x87 id jpg var newThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 64x64 id jpg برای var در o thumbs اگر من 6 شکستن var thumb ot