بورنموث 1 - تاتنهام 4: هری كین و دله علیی زخمی شدند

GETTYHarry Kane در نیمه اول با یک ضربه مچ پا رفت. خوب یک پسر خوب یک پسر خوب یکی Sonny اجازه می دهد یکی دیگر از rdquo را به پایان رسیده در سوت نهایی طرفداران تاتنهام نیاز به یادآوری که نسخه اصلی در ستایش آواز خواندن از Cyril Knowles آنها ممکن است هر چند که متوجه آن در یک آگهی Wonderloaf نوشته شده توسط A سال در پرونس نویسنده نویسنده پیتر Mayle در یک هفته که ماجراجویی اروپا خود ماجراجویی rsquo خود را به ناامیدی ناگهانی به پایان رسید، طرفداران رنج طولانی خود را به یک رطوبت راحتی اجازه ندادن کل لئو است