3 فروردین 1397
صفحه اصلی

برانان راجرز به آرسنال؟ پل مرسون ادعای بزرگی در مورد رئیس سلتیک می کند

گتیبراندان راجرز از آرسنال حمایت می کند که طبق گفته پاندی و ستاره سابق توپچی ها پل مورسون آرسن ونگر خواستار زمان خود در 22 سال حبس در شمال لندن شده است. گمانه زنی ها در مورد اینکه می تواند جایگزین فرانسوی راجرز سلتیک در حال حاضر 9 نقطه از رقبای رنجرز پس از یکشنبه در سالن شرکت دربی نشستن Hoops از پشت به پیروزی 3 2 در Irox آمد و در حال حاضر به نظر می رسد که اگر عنوان SPL خواهد شد بازگشت به Parkhead برای فصل هفتم در یک ردیف و مرسن معتقد است دستاورد های راجرز در اسکاتلند باید او را یک رقیب دونده ی قبلی بدانند