5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اهداف لیگ برتر: کدام تیم ها بیشترین امتیاز را کسب کرده اند؟

مسابقات لیگ برتر مسابقات با آخرین برندگان آخرین تاریخ در تاریخ شنبه 11 مارس 2018 که تیم های لیگ برتر در آخرین لحظه برنده در تاریخ گل را به ثمر رسانده اند SlideshowGetty Images1 از 1010 Wigan 12 var pictureLinkTpl تصاویر عکس 2222 3333 1111 var oldThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 116x87 id jpg var newThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 64x64 id jpg برای var در o thumbs اگر من 6 شکستن انگشت شست انگشت شست o کلاس من اگر کلاس 0 فعال