3 فروردین 1397
صفحه اصلی

الکس مک لئیش، رئیس اسکاتلند، با انتخاب دوم برای کار ملی، محتوا است

GETTYAlex McLeish برای دومین بار اسکاتلند را مدیریت خواهد کرد. SFA ابتدا به O rsquo Neill رسید تا به عنوان جانشین گوردون استرچان تبدیل شود، اما تصمیم گرفت به عنوان رئیس ایالت ایلینوی شمالی باقی بماند و McLeish را خوشحال کند تا فرصتی دیگر به دست آورد. من این را بعنوان کمی از سرنوشت ردکوه می بینم گفت: مکلیش 59 مدافع سابق اسکاتلند که 10 بازی را در اختیار تیم ملی در سال 2007 داشت، من می بینم که همانطور که تصور می شد اتفاق می افتاد و من باید بیشترین استفاده را از مایکل انجام دادم و شما فکر می کنید lsquo آه صبر کنید یک دقیقه طول می کشد که هنوز رسیده است. هنگامی که مایکل برای گفتگو های Y وارد شد