3 فروردین 1397
صفحه اصلی

افسانه چلسی به تمرینات خود ادامه می دهد بلوز با پیشرفت سه گانه پیش از برخورد قصر، افزایش یافته است

جان تری در تمرینات چلسی حضور پیدا می کند چون چلسی در برابر کریستال پالاس در روز 9 مارس 2018 در برابر کریستال پالاس برنده می شود. اکسپرس اسپورت به شما بهترین عکس ها را از آخرین جلسه تمرین چلسی پیش از برخورد لیگ برتر خود با Crystal PalacePlay نمایش می دهد. چلسی FC از طریق Getty Images1 از چهره 11A آشنا در Cobham دیروز به عنوان جان تری در تمرینات چلسی تمرین کرد. عکس imageLinkTpl عکس عکس 2222 3333 1111 var oldThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 116x87 id jpg var newThumbUrlTpl https cdn images express co uk img dyn