5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اخبار قهرمانی: رئیس Cotterill رئیس بیرمنگام برای از دست دادن رد کرد

GETTYSteve Cotterill از وظایف خود در بیرمنگام رهایی یافته است 53 ساله قیمت مسابقه شش بازی را از دست داده است و پنج بار شکست خورده است که در لیگ حضور داشتند که دو امتیاز را در منطقه دوچرخه ی قهرمانی حذف می کند. Club West Midlands club randged فرصتی برای از بین بردن این منطقه در اوایل امروز، زمانی که آنها 2-1 از دست دادند در نهایت جدول ناتینگهام فارست سابق Burnley و بریستول شهر رئیس Cotterill فقط هفت از 27 مسابقه را به اتهام از زمانی که او جایگزین هری Redknapp در St Andrews هلم در ماه سپتامبر با وجود صعود کوتاه به شکل فستیوال