3 فروردین 1397
صفحه اصلی

آرسنال جک ویلشهر قطاری قرارداد بمب افکن برای اضافه شدن به عدم آشنایی آرسن ونگر

آینده جک ویلشر در آینده در آرسنال در کنار هم قرار گرفته است. جک ویلشهر آینده خود را در امارات به خطر می اندازد و قرارداد فعلی ویلشیر در پایان فصل به پایان می رسد و او هنوز در مرحله ای قرار نگرفته است که در آن قلم را به کاغذ خواهد آورد یک قرارداد جدید در آرسنال ویلشهر به معنای این است که در حال حاضر یک دستمزد پایه پوند 90،000 در هفته دریافت می کند که در هفته افزایش می یابد تا 120،000 پوند در صورتی که پاداش های خاصی باعث شود مدیر آرسنال آرسن ونگر قبلا اظهار تمایل خود برای حفظ ویلشیر و باشگاه ارائه کرده است او یک توسعه دهنده انگیزه عملکرد است Related articlesArsen